تبلیغات گسترده دولت باکو علیه مردم تبریز

 

 

ادامه تبلیغات رسانه ها و مطبوعات دولتی و پان ترکیستی باکو علیه مردم تبریز در حالی است که تاکنون واکنشی از سوی وزارت امور خارجه یا حداقل استاندارو مسولان ذیربط آذربایجانشرقی نسبت به این توهینها انجام داده نشده است.

به دنبال گسترش سفرهای اهالی شیعه ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) به شهرهایی مانند اردبیل و تبریز ، دولت باکو رسانه های خود را برای تبلیغات علیه مردم این شهرها  فعال کرده است.

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، در پی لغو روادید برای سفر مردم ایران شمالی به میهن تاریخی خود ایران – که با انعقاد عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای از آن جدا شده اند – سیل سفرهای اهالی این منطقه به سوی شهرهای بزرگ همجوار مانند تبریز آغاز شده است. این سفرها از ضرورتها و نیازهای مردم آن سامان نیز ناشی میشود. این روزها با گردشی کوتاه در شهر تبریز میتوان در خیابانهای مرکزی شهر، صدها تن از اهالی ایران شمالی را مشاهده کرد که جهت امور درمانی ، تجارت ، گردش و حتی خرید مایحتاج زندگی به این شهر سفر کرده اند. عده ای از این مسافران  برای انجام درمان ، عمل جراحی و اموراتی از این دست به تبریز سفر میکنند.

مهارت فوق العاده پزشکان متخصص تبریزی ، دستمزد ارزان انها نسبت به پزشکان ناشی و کم سواد باکو ، قیمت ارزان دارو و تجهیزات پزشکی در ایران در قیاس با قیمت آن در باکو ، ترکیه و روسیه موجب شده است که اهالی ایران شمالی برای انجام امور پزشکی به تبریز مسافرت کنند. اما در کنار این عوامل ، عوامل مهمتری نیز وجود دارد که موجب ازدیاد سفرهای اهالی ایران شمالی به تبریز میشود ؛ امنیت عمومی سطح بالا  بخصوص امنیت شهری ، رفتارخوب اهالی تبریز  و احساس همبستگی تاریخی و فرهنگی با مردم ایران از جمله علتهای دیگریست که درگسترش سفر اهالی ایران شمالی به تبریز نقش دارد.

رژیم باکو که سالهاست با اقداماتی نظیر ایجاد درگیریهای مرزی ، تیراندازی و کشتن تعدادی از مرزنشینان ،لغو تفاهم نامه تردد اهالی مرزنشین تا شعاع 45 کیلومتری ، برچیدن بازراچه های مرزی و سایر اقدامات از گسترش روابط اهالی ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) با آذری های ایرانی بخصوص مردم اردبیل و تبریز جلوگیری میکند ، از ماههای گذشته نیز اقدامات متعدد رسانه ای و روانی را برای پیشگیری از سفر اهالی ایران شمالی به تبریز آغاز کرده است.

برخی مطبوعات و رسانه های باکو که به شدت مخالف شکل گیری روابط گسترده میان اهالی ایران شمالی با مردم تبریز هستند ، اخیرا خبرهای جعلی مبنی بر کشته شدن صدها بیمار باکویی در تبریز ، گروگان نگه داشته شدن دهها کودک باکویی در بیمارستانهای تبریز به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه درمان و... را منتشر کرده اند.اما اهالی ایران شمالی با شناختی که از رژیم دارند ، بی توجه به این تبلیغات سیاه و دروغین به سفرهای خود به ایران بخصوص شهر تبریز ادامه میدهند.

ادامه تبلیغات رسانه ها و مطبوعات دولتی و پان ترکیستی باکو علیه مردم تبریز در حالی است که تاکنون واکنشی از سوی وزارت امور خارجه یا حداقل استاندارو مسولان ذیربط آذربایجانشرقی نسبت به این توهینها انجام داده نشده است.انتظار میرود مسولان آذربایجانشرقی مراتب اعتراض مردم تبریز را به کنسولگری دولت باکو در تبریز منعکس کنند.

شایان ذکر است چندی پیش دولت باکو ، تفاهم نامه تردد اهالی مرزنشین را که به موجب آن مرزنشینان دو طرف میتوانستند تا شعاع 45 کیلومتری بدون ویزا تردد کنند ، به طور یک جانبه لغو کرد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید