حسرت 17 ولایت قفقازی ایران و حماسه چالدران در شعر شاعران

اطلاعیه شماره 2دبیرخانه جشنواره شعرمیهنی تبریز... حسرت 17 ولایت قفقازی ایران و حماسه چالدران در شعر شاعران

تمدید مهلت ارسال آثار

بخش ویژه دانشجویی

 

بخش ویژه شعر دانشجویی درجشنواره شعرمیهنی تبریز

جشنواره شعر میهنی تبریز با انتشار اطلاعیه ای از برپایی "بخش ویژه شعر دانشجویی " در این جشنواره خبر داد.

جشنواره شعر میهنی که از چند ماه قبل فعالیت خود را آغاز کرده است ، در نخستین اطلاعیه خود از شاعران و نویسندگان کشور بویژه شاعران و نویسندگان شمالغرب خواسته بود ، اشعار و مقالات خود را در موضوعاتی مانند :

"ترسیم سیمای قهرمانان ملی ،علمی ، ادبی وتاریخ سازان – توصیف حماسه های مردم آذربایجان دردفاع مقدس،انقلاب اسلامی، 29بهمن وبخصوص حوادث تاریخی مانندجنگهای قفقاز،جنگ چالدران وپایداری مردم آذربایجان درمقابل تجاوزگریهای روس وعثمانی؛ قراردادهای ننگین گلستان وترکمانچای وتجزیه 17 ایالت قفقازازخاک ایران؛جریان بیداری اسلامی وتوصیف حماسه های مقاومت درلبنان،فلسطین،سوریه؛ ترسیم وتوصیف ایران وشکوه آذربایجان؛پیام بیداری شاعران امروزایران بخصوص شاعران آذربایجان به امت ا سلام وشیعیان آذری قفقاز؛لزوم اتحاداقوام وطوایف وجریانهای مختلف امت اسلام وملت ایران برای مقابله بااستعمارودشمن مشترک همه مسلمین وپرهیزازتفرقه ومرزبندیهاوخط کشی های طایفه ای وقبیله ای؛سیمای ایران درشعراستادشهریار،نگاه استادشهریاربه فردوسی ونظامی،انقلاب اسلامی درشعرشهریار،تبیین پیام استادشهریاربه شیعیان قفقازودعوت ازآنهابرای بازگشت به اسلام ووحدت،نقش الفبای قرآنی والفبای واحد بین امت اسلام درروابط فرهنگی وادبی مسلمانان و سایر موضوعات مرتبط .."به دبیرخانه جشنواره  ارسال نمایند.

دراطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جشنواره شعر میهنی درباره ایجاد بخش ویژه شعر دانشجویی آمده است :
"
در راستای ارج نهادن به جریان شعر دانشجویی که جریانی پویاو پرتپش است ، مقررشده بخش ویژه ای به شعردانشجویی اختصاص یابد. لذا از شاعران دانشجو درخواست می شود،بخش ویژه شعر دانشجویی جشنواره را به مثابه فرصتی برای ظهور وبروز شعردانشجویی دانسته وبامشارکت فعال در این بخش،جلوه های رنگینی از شعرآرمانگرا ومتعهد دانشجویی را در معرض تماشای مردم واهل ذوق وادب قرار دهند.
شایان ذکر است اشعار دانشجویان در بخش ویژه مورد ارزیابی هیات علمی قرار خواهد گرفت ودر این بخش سه شاعر به عنوان برگزیده شعر دانشجویی.انتخاب.خواهند.شد."
گفتنی است مهلت ارسال اشعار و آثار به جشنواره تا تاریخ 15 دی ماه 1392 تمدید شده است.شاعران و نویسندگان میتوانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره : " تبریز- اول خ دانشسرا- سازمان تبلیغات اسلامی- انجمن شاعران اهل بیت علیهم السلام (دبیرخانه جشنواره شعر میهنی) یا به پست الکترونیکی (mihan.shear@gmail.com) " ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 24 بازدید